steinerschool

Gast

RE: steinerschool

Berichtdoor Gast » 04 mei 2007, 09:25

Realiteit: mijn dochter die in de vijfde klas zit in een Steinerschool krijgt sinds de paasvakantie zo goed als wekelijks twee toetsen per week : inhoud: woordenlijstjes Frans uit het hoofd leren. Memoriseren dus. Komt echt wel voor hoor bij Steiner.

Stel: je dochter heeft een toets Frans. Ze moet een bepaald woord vertalen.
Je dochter geeft als antwoord een synoniem van het woord dat ze in de klas geleerd heeft.
(Op zich correct, dus).
En, ze doet dit op deze toets meerdere keren.
Ze doet dus 2 dingen: ze bewijst dat ze wat Frans kent, maar ze bewijst ook dat ze haar les NIET geleerd heeft.
Zou je het van het Steineronderwijs dan wel pikken, dat er punten voor afgetrokken worden?

sam

RE: steinerschool

Berichtdoor sam » 04 mei 2007, 09:36

"Als mijn kind het antwoord uil gaf en het werd niet goedgekeurd; zou ik het alleen maar ontzettend zielig van zijn juf vinden.
Maar ja, die juf is dan ook zelf niet naar de unief geweest en weet misschien niet dat er nog een wereld is buiten de lesjes die ze zelf heeft moeten vanbuiten leren in haar normaalschool...."

Mag ik er u op wijzen dat het mede door die domme onderwijzers met hun laag diploma is, dat u het tot de universiteit hebt kunnen schoppen?
Ja, die domme onderwijzers hebben jou bepaalde, essentiële zaken aangeleerd.
Ze hebben je zelfs leren studeren!
Stel je voor...
Maar ongetwijfeld zul jij nu met verhalen op de proppen komen over de hel die je lagere schooltijd wel niet was.
Oerdomme, ongeschoolde onderwijzers die niets anders deden dan leerstof door je strot rammen, terwijl jij alles toch al zoveel beter wist.
Niet?
En het enige wat wij, domme onderwijzers, hier komen vertellen is:
dat een kind reeds van in het basisonderwijs moet leren studeren.
En het verhaal van de uil is overdreven, inderdaad. Ik zou zoiets nooit volledig fout rekenen.
Maar, ik zou wss ook niet het maximum van de punten geven. Toch niet als het kind meerdere keren dergelijke antwoorden geeft op een toets.
Gewoon, om het kind te het belang te tonen van zijn/haar les te leren.
Een attitude dat jouw kind nièt moet kunnen, we weten het al...


Gast

RE: steinerschool

Berichtdoor Gast » 04 mei 2007, 10:37

Hierboven vraagt iemand of er iemand is die ook effectief kinderen in Steiner heeft.
Ik heb geen kinderen in Steiner. Mijn kinderen zitten in Freinet. En we zijn supertevreden!
Bij ons zouden antwoorden als uil zeker goedgekeurd worden.
Bij ons zouden vertalingen adv een synoniem zeker goedgekeurd worden. En zo moet het (volgens mij) ook.

Wie het anders wil (meer nadruk op vanbuiten leren) gaat naar een andere school.

Inderdaad, niet alle mensen denken hetzelfde. Wij vinden het heel belangrijk dat onze kinderen leren studeren. Maar studeren is meer dan vanbuiten leren.
En in het traditionele onderwijs ligt de nadruk toch nog altijd heel sterk op het "vanbuiten leren".

Zelf gaf ik les in het hoger secundair en daar zag je inderdaad dat kinderen die hard leerde veel punten haalde. Op een gegeven moment ben ik mondelinge examens beginnen afnemen. Dit om de eenvoudige reden dat ik wilde weten of deze kinderen ook snappen wat ze vertellen. En dat is echt niet altijd zo hoor.
En dan moet je je de vraag stellen wat quoteer ik het hoogst : iemand die snapt waarover hij het heeft of iemand die de zinnen letterlijk uit de cursus kan opzeggen maar die niet echt snapt wat hij eigenlijk vertelt?

Ik erger mij enorm aan leerkrachten die niet dezelfde punten aan het antwoord uil zouden geven. Dat is dan ook de reden waarom onze kinderen na 6 jaar in het traditioneel onderwijs allevier overgestapt zijn naar het freinet-onderwijs.
Maar ik geef toe : ik kan me niet voorstellen dat de mensen die denken zoals de leerkrachten die punten aftrekken voor het "uil-antwoord" zich hier thuis zouden voelen. Maar wij vinden meer aansluiting bij het opvoedingsproject in deze freinet-school.


@ hierboven

RE: steinerschool

Berichtdoor @ hierboven » 04 mei 2007, 10:52

Eindelijk nog eens iemand die op een normale, deftige manier een discussie kan voeren.
En inderdaad, mijn kind zou er niet passen.
En wat betreft het voorbeeld van de toets Frans. Ik zou ook liever zien dat er voor mijn kind punten afgetrokken worden als hij enkel synoniemen geeft.
Gewoon om hem er eens op te wijzen dat er wel degelijk gestudeerd moet worden.
Want, u gaf het voorbeeld van uw eigen studenten. Tot op een zekere hoogte ben ik het met u eens.
Echter, u moet toch ook toegeven dat de studenten waar u het over heeft (degene die snappen waar ze het over hebben), ook hebben moeten studeren?
Gewoon klakkeloos vanbuiten leren is inderdaad niet ok.
Maar, het is toch iets dat sowieso moet gebeuren?
Iemand die talenstudies aanvat moet kunnen vanbuiten leren hé, anders leer je geen taal.
Wiskundeformules kun je maar op 1 manier onthouden: door ze vanbuiten te leren.
Meer zelfs, bepaalde studies kun je volgens mij gewoon niet aan, als je niet vanbuiten kunt leren.
De studenten waar jij het over hebt, denken gewoon verder. Maar, ook zij hebben in eerste instantie gewoon vanbuiten geblokt. (Weliswaar in mindere mate).
Heeft ook met intelligentie te maken.
En ik vind dat inderdaad een attitude die men moet beginnen aan te leren in de lagere school.

mam

RE: steinerschool

Berichtdoor mam » 04 mei 2007, 11:22

eh, hier zijn wel verschillende mensen aan het woord....

Die opmerking over die domme lkr die geen univ gedaan hebben komt niet van mij. Mijn god ! Ik ben er net van overtuigd dat jullie één van de belangrijkste schakels binnen het onderwijs zijn : kleuter en lager. Als een maatschappij er in zou slagen om daar zijn sterkste mensen te zetten, krijgen onze kinderen een stevige basis.

Maar ik denk wel dat je het tegen mij hebt als je denkt dat mijn kinderen niet moeten leren studeren. Ik begrijp ook niet vanwaar jij dat idee haalt

Onze kinderen zitten allemaal in het steineronderwijs.

Bij ons op school beginnen de toetsen in de 6de klas.

Ivm dat frans natuurlijk is een synoniem juist. Ik begrijp echt het probleem niet. Hoe merkwaardig toch. Als het juist is, is het toch juist. Parler is spreken, zeggen, babbelen,.... alledrie juist !
Eén van de basisprincipes van steiner is dat iedereen kennis op een andere manier verwerft.
Zo is 9 in de eerste en tweede klas 5 + 4, maar ook 100 - 91 of 3 x 3 of 77 - 68.
En nu hoor ik je denken op de vraag hoeveel is 5 + 4 is 9 toch het enig juiste antwoord. Dat is zo.
Alleen gaat men in steiner helemaal anders om met rekenen. Ze bewegen, ze maken sommen voor elkaar, ze tekenen sommen. Je merkt wel of een kind "mee" is zonder dat het getoetst wordt op die zuivere kennis. Zij oefenen dat op een heel andere manier.

En memoriseren doen ze ook veel, alleen gebeurt het meestal in de klas en moeten ze niet (of zelden) thuis aan hun bureau dingen uit het hoofd leren.

Een grappige gebeurtenis in de auto....
Ik breng mijn dochter (2de lj) met vriendinnetje (regulier ond) naar tekenschool. Vraagt mijn dochter ken jij de 3 koningen. Waarop het vriendinnetje begint te graven in haar geheugen. 'En ik heb er gisteren nog een toets over gehad bij godsdienst'. Ze herinnerde zich 1 naam. Mijn dochter zwaar onder de indruk : 'Wat zijn toetsen?' Na de uitleg.... 'oh, dat is zoals een kwis, dat lijkt mij wel leuk zo'n toets!' En ze begon gewoon haar liedje te zingen 'Melchior et Baltazar....' (in't frans) En daar waren de 3 koningen ! Waarop het vriendinnetje het enthousiasme van mijn dochter de kop indrukte door te zeggen 'ja, maar als je een spellingsfout maakt, rekenen ze het fout aan ook al was het antwoord juist'

Moraal zelfde kennis in regulier als steiner alleen is de manier waarop ze gememoriseerd wordt anders (en ik zeg duidelijk niet beter) Mijn dochter heeft wel geen toets gekregen waarop ze juist of fout kon zijn. Die krijgt ze nu, in het 6de leerjaar.

Als het in steiner over nachtdieren gaat, zullen de kinderen die zelf (onder begeleiding van de juf) moeten zoeken, eerst in de klas, daarna vragen thuis, zouden er nog zijn, toch maar eens naar de bib. Daar zijn ze dan 3 weken zo intens mee bezig dat de kinderen over ontzettend veel nachtdieren kunnen vertellen en over hun broedplaats en over de veren en over het bouwen van hun nest en over het paargedrag en .......Maar in de lagere school wordt die info zelden verwerkt achter een bureau thuis, tenzij door het verwerken van die leerstof in hun schrift met alles erop en eraan.

Nogmaals ik wijs niemand met de vinger, ik vertel alleen hoe we hier thuis met kennis omgaan.

sam @ mam

RE: steinerschool

Berichtdoor sam @ mam » 04 mei 2007, 11:52

Heb je het tegen mij?
Indien wel, mijn volledig bericht was gericht aan de persoon die het nodig vond om leerkrachten 'dom en ongeschoold' te noemen.
Niet aan jou, dus.
Het wordt moeilijk, hé, met anonieme posters? :)

sam @ mam (nogmaals)

RE: steinerschool

Berichtdoor sam @ mam (nogmaals) » 04 mei 2007, 12:03

Dat is gewoon uw recht als ouder.
Wat betreft het voorbeeld van de toets Frans. Je kunt er blijven over doorbomen.
En mij gaat het echt niet om juist/fout. Uiteraard is elk synoniem op zich correct.
Mij gaat het over het feit: stel dat het kind het maximum van de punten krijgt. Ook al heeft het totaal niet gestudeerd. Dan beloon je het kind eigenlijk omdat hij meer kennis heeft. Op zich niet slecht. Maar, wat met een kind dat voor diezelfde toets wel veel gestudeerd heeft. Alleen heeft het kind niet dezelfde voorkennis van het Frans en heeft het niet dezelfde intellectuele capaciteiten. (2 zaken waar het kind niets kan aan doen).
Maar, dat kind heeft wel een zware inspanning geleverd (en maakt misschien een paar foutjes), terwijl het andere kind alles juist heeft, maar geen inspanning heeft geleverd...
Zie je het verschil?
Zelf geef ik les in het buitengewoon onderwijs. Toetsen en dergelijke zijn zaken die in mijn klas niet aan bod komen.
Toch moeten mijn leerlingen ook bepaalde zaken leren en studeren.
En het feit dat er voor iets een inspanning geleverd wordt, vind ik (ook bij mijn leerlingen) zeer belangrijk.
Belangrijker dan het uiteindelijke resultaat.
En dat wil ik ook voor mijn kind. Dat vind ik dan weer belangrijk.
Ik vind het belangrijk dat hij weet dat hij voor alles wat hij wil bereiken een inspanning moet leveren.
En ongetwijfeld zal dat in het Freinetonderwijs (of Steiner) ook zo zijn, maar op een totaal andere manier.
Een manier die (naar mijn mening), de maatschappij onvoldoende weergeeft. Maar, dat is dan weer een andere discussie...

mam

RE: steinerschool

Berichtdoor mam » 04 mei 2007, 12:13

ja, ik denk het.
Ik had 'in het vuur van de strijd' enkele andere namen ingetikt als vb 'moeilijke discussie' en ook een paar keer niks uit verstrooidheid of haast.

Ik vind het heel boeiend om over onderwijs na te denken en te praten.

Voor ons is steiner helemaal geen uitgemaakte zaak. We kiezen er bij manier van spreken elke dag voor. Soms is het heel ok, soms is het helemaal niet ok.

Ik heb ook, zoals ik al eerder zei, helemaal geen neg ervaringen gehad vroeger op school.

Maar er is die tendens, hé, dat gevoel. Ik weet dat heel veel ook terug te brengen is op de druk die ouders geven. Ik weet dat het niet alleen de school is die de boeman is.

Ik heb een zaak waar ik veel tijd kan maken voor de klanten en velen staan in het onderwijs, ook directies. Er wordt hier heel veel over school gepraat. En ik hoor toch dikwijls verzuchtingen.
Het enig wat ik met mijn post probeer te zeggen is dat er rustiger alternatieven zijn, dat is alles. En dat een mens meer is dan zijn verstand alleen.

Groetjes,...

sam

RE: steinerschool

Berichtdoor sam » 04 mei 2007, 12:25

Ik snap je wel, in principe wil elke ouder het beste voor zijn kind.
Voor mij geen methodeonderwijs.
Zoals gezegd: ik vind het geen correcte afspiegeling van de maatschappij.
Tevens vind ik dat ze de kinderen onvoldoende voorbereiden op verdere studies en het verdere leven.
Maar, dat zijn allemaal persoonlijke meningen, persoonlijke keuzes.
Wat ik in mijn klas wel doe, zijn bepaalde zaken van het Freinet integreren. Ik ben zeker niet te beroerd om toe te geven dat ze ook goede dingen doen. (dan heb ik het over Freinet. Steiner ken ik onvoldoende, maar hun basisfilosie is er één waar ik totaal niet achtersta).
Het type onderwijs waar ik in lesgeef vraagt sowieso al een meer ervaringsgerichte aanpak. Bepaalde Freinettechnieken komen er dus zeker ook aan te pas.
Ook in de school (gewoon onderwijs) van mijn kind gebeurt dat.
Want, ook in het gewoon onderwijs heb je keuzes hé. Van uiterst klassiek tot 'de gulden middenweg'...

mam

RE: steinerschool

Berichtdoor mam » 04 mei 2007, 12:35

Had jouw berichtje gekruist.

Net wat jij zegt, geeft voor mij de doorslag om niet te toetsen. Want wat toets je kennis of inzet ? En dan bestaat er ook nog zoiets als evolutie. Kinderen kunnen enorme sprongen maken en bij manier van spreken nog nergens staan. Maar op zich vind ik ook dat dat kind moet beloond worden.

Ik heb het fundamentele verschil tussen jou en mij (en veel van mijn vriendinnen) gevonden. Ik wil niet in eerste instantie meegeven met mijn kinderen dat je een inspanning moet leveren als je iets wil bereiken.

Mijn man is ergens ten velde directielid en krijgt dikwijls consulten op bezoek ivm carriereplanning ed. Het belangrijkste dat hij onthouden heeft van al die gesprekken is dat we MOGEN fier zijn op wat we kunnen, dat we moeten zoeken naar onze sterke punten, naar waar we goed in zijn, naar wat we graag doen. Dat je ook op het werk mild mag zijn voor je zelf. Dat zou nog beter kunnen en dat ook. Zoek binnen je bedrijf een jof waar de meeste van je sterke punten samenkomen, zoek medewerkers om je helpen op je zwakke punten.

Wij (ik ook) zijn er in gespecialiseerd om te ontdekken wat kinderen niet kunnen, wat nog beter kan, de lat nog hoger leggen. Ok je moet dingen eisen van je kind, natuurlijk. Hier thuis zijn ook taakjes die op bevel 'met de glimlacht' uitgevoerd worden. Maar ik merk wel als kinderen gemotiveerd zijn om voor iets te gaan dat hun tasje dan wel in orde is, dat er niets vergeten is, dat er op tijd vertrokken wordt,....

Je inzetten voor iets wat je leuk vindt, is zoveel makkelijker dan zwoegen op iets waar je de zin niet van inziet.

Dus die toetsen en zo, ik weet niet wat daarmee getoetst wordt. Kennis, ja. Inzet, al minder, denk ik. Evolutie, vrees ik helemaal niet. En dan ook nog spelling blijkbaar (cfr 3 koningen). Ik weet niet of dit toetssysteem interessant is voor die ijverige iets minder begaafde lln.

mam @ 12.25

RE: steinerschool

Berichtdoor mam @ 12.25 » 04 mei 2007, 12:44

Ingewikkeld als je samen achter de pc zit,hé.

Jij bent inderdaad vrij om te kiezen wat je kiest...

Ivm dat voorbereiden op latere studies, daar ben ik zelf nog niet uit, omdat ik gewoon niet weet waarop je moet voorbereiden, hoe je dat best doet.

Mijn broer 6 jaar latijn-wiskunde. Gemiddelde student aan een college. 1st jaar lic LO. Hopeloos gezakt. En je zou toch zeggen dat de voorbereiding er was.

Ik weet het gewoon niet....

Ik denk niet dat je alleen het verstand moet voorbereiden. Het zijn ook niet altijd 'de verstandigsten' die 'het maken' in het leven.

sam

RE: steinerschool

Berichtdoor sam » 04 mei 2007, 12:48

Wat je man betreft: op zich heeft hij gelijk. Maar, ik vind het wel een utopie.
Hoe mooi het ook zou zijn, volgens mij zal de maatschappij nooit een dergelijke mentaliteit hebben.

Wat betreft de inspanning leveren: daar zullen we dan inderdaad van mening in verschillen.
Volgens mij zit de wereld gewoon zo in elkaar. Je kan niks bereiken zonder er een inspanning voor te leveren.
Sportprestaties: trainen.
Muziek: oefenen, repeteren.
Studies: studeren.
Allemaal inspanningen, toch? De ene al wat plezanter dan de andere, uiteraard.
En net omdat ik vind dat inspanningen beloond mogen worden, zal ik eerder geneigd zijn een leerling te belonen die gestudeerd heeft (misschien zelfs voor een vak dat hij totaal niet graag doet), maar wat fouten maakt, dan een leerling die totaal niet gestudeerd heeft, maar wel alles juist heeft. Punten aftrekken zou ik niet echt doen, maar ik zou leerling 1 misschien een punt extra geven voor 'inzet'.

Gast

RE: steinerschool

Berichtdoor Gast » 04 mei 2007, 12:54

"Mijn broer 6 jaar latijn-wiskunde. Gemiddelde student aan een college. 1st jaar lic LO. Hopeloos gezakt. En je zou toch zeggen dat de voorbereiding er was."

Hoe kun je een kind hierop voorbereiden?
Moeilijk.
Het hangt van heel veel verschillende factoren af.
Ten eerste. Is de richting lic. lo wel de juiste richting voor hem? Heeft hij daarin al geen verkeerde keuze gemaakt?
Ten tweede, vind ik latijn-wiskunde niet echt de juiste voorbereiding voor lic. lo.
Hoewel je er mits veel inspanning en veel doorzettingsvermogen wel kan komen.
Langs de andere kant, hoe kun je als 13 jarige al weten wat je later wil worden?
En dan zijn er nog de opties: onvoldoende gestudeerd, richting te zwaar/moeilijk?

mam

RE: steinerschool

Berichtdoor mam » 04 mei 2007, 15:33

Ik wist dat je ging verwijzen naar sport en muziek.
Dat is net wat ik wil zeggen als je graag sport spreek je niet over trainen (met lang gezicht)
Mijn zoon speelt viool, hij oefent dat graag en doet het dan ook.

Niet al mijn kinderen MOETEN muziek, enkel zij die er zin in hebben of het graag doen.

Mijn oudste dochter rijdt paard. Uren zit ze in de manege, stallen uitkuisen, paarden verzorgen, rijden,....

Bij ons is de regel je mag proeven van alles wat je wil, maar eens je lidgeld of inschrijvingsgeld betaald blijf je zolang je lidkaart geld of de duur van een schooljaar.

Zo heeft mijn zoon ook ooit paardgereden en mijn dochter piano gespeeld. Maar beiden kozen andere dingen.

Als ik je nog even mag citeren 'een ll die wel alles juist heeft, maar niet gestudeerd heeft'. Dat is als lkr toch moeilijk in te schatten, niet ? Ik heb zelf 10 jaar in de 2de en 3de graad van de humaniora lesgegeven. Ik merkte op deliberaties dat lkr wisten wat lln thuis deden, terwijl ik wist dat het onjuist was en dat die lln wel ontzettend studeerden (dat ging dan niet over alles juist, maar veel fouten en op de rand van een deliberatie)

Een toets toetst volgens mij wat hij te toetsten heeft als dat kennis is, is het volgens mij niet belangrijk hoeveel inspanning daar voor geleverd is, niet ?

Gast

RE: steinerschool

Berichtdoor Gast » 04 mei 2007, 15:52

Haha, inderdaad de vbn over sport en muziek lagen nogal voor de hand hé. :)
Ik push mijn kind ook totaal niet in een bepaalde richting voor een hobby.
Buitenschoolse activiteiten moeten vooral plezant zijn. Maar, ik vind het voorbeeld wel correct. Ik heb een kind dat doodgraag voetbalt. Hij traint dan ook veel. (inspanning leveren). Indien hij niet meer zou gaan trainen (waar we hem volledig vrij in laten), zou hij nog steeds even graag voetballen, maar hij zou het niet zo goed kunnen.

Wat betreft je opmerking over "weten of een kind gestudeerd heeft of niet".
Je hebt gelijk. Dat is niet altijd eenvoudig. Luisteren naar het kind en de ouders levert echter al heel wat op. En ik denk dat je daar al een groot verschil zult vinden met een aantal jaar geleden.
Volgens mij kan je met toetsen niet alleen zien of er gestudeerd is of naar de kennis peilen, maar ook of een leerling geen problemen heeft met de leerstof. Of problemen met studeren op zich.
Maar het is soms moeilijk vast te stellen. Dat geef ik toe. Leerkrachten durven inderdaad veel te snel stellen: "slechte punten - niet gestudeerd".
Maar, ik denk dat men zich dan situeert in de schoolkeuze op zich. Ik heb het dan over de schoolkeuze binnen het regulier onderwijs.

Katia

RE: steinerschool

Berichtdoor Katia » 07 mei 2007, 10:20

Ik wilde inpikken op "je moet studeren om er te komen....".
Dat is volgens mij niet altijd noodzakelijk. In de humaniora deed ik Latijn-wiskunde en ben ik er door gekomen zonder ooit een klop te moeten doen. Ik studeerde thuis niet (of het minimale om er te komen). De examens waren voor mij de mooiste tijd (halve dagen vrij!).
Mijn vriendin daarentegen zat bij mij op school (zij deed economische) en moest heel hard studeren om er te komen. Op het einde van het vierde middelbaar heeft ze dan een C-attest gehaald en is naar een technische richting overgestapt.

In jullie redenering had zij betere punten moeten krijgen dan ik. Zij werkte immers harder dan ikzelf. Dit kan toch niet?

Je kan inzet inderdaad belonen maar dit is toch niet het enige. Als je "kennistoetsen" geeft kan je toch niet anders dan deze kennis belonen?
Hoe beloon je in godsnaam "inzet". Dat lijkt me zeer subjectief....

Daarom stuur ik mijn kinderen naar freinet. Men werkt gewoon samen net zoals men samen knutselt, samen turnt, samen speelt, samen plezier maakt.... Hier worden kinderen niet gecatalogeerd volgens hun punten . Dit lijkt me het eerlijkst.

mam

RE: steinerschool

Berichtdoor mam » 07 mei 2007, 21:49

Ja, ik ga akkoord met jou. ik heb het ook niet zo op veel inzet geeft veel punten. Ik weet dat ik in mijn laatste jaar humaniora verveeld zat met het feit dat ik geslaagd was zonder iets te doen en een aantal vriendinnen niet (proclamatie-en-al-die-op-dat-moment-voor-ouders-belangrijke-dingen) Een leraar toen zei : 'het resultaat telt'. Voilà, einde discussie.

Ik schreef al eerder een toets toetst wat hij te toetsen heeft. Als dat kennis is, geef je punten op de kennis.
Die andere aspecten zijn naar mijn mening ook belangrijk, maar hoe je die objectief quoteert dat zou ik niet weten.

Ik weet niet in welke freinetschool jouw kinderen naar school gaan. Of ze al in de lagere school zitten. Onze kinderen hebben op een freinetschool gezeten en uiteindelijk verschilt het niet zo veel van een gewone basisschool op het vlak van punten geven. De methodiek is anders, maar dikwijls zijn het dezelfde cursussen, leerlingvolgsystemen die gebruikt worden. Ook daar vallen kinderen uit hoor. Ik weet niet waar je het romantische beeld haalt van samen dit en dat. Ik vond freinet nogal gefocust op zelfstandigheid. En dan kwam het neer op alleen dit, en alleen dat.....

@hierboven

RE: steinerschool

Berichtdoor @hierboven » 08 mei 2007, 10:48

Ja, 2 van mijn kinderen zitten in de lagere school (1e + 4e leerjaar).

Ik ervaar freinet echt wel als "veel samen doen".
Het groepsgebeuren is toch echt wel heel belangrijk in een freinetschool.
Samen een krant maken, samen een project uitwerken, samen een afsluiting voorbereiden, afspraken leren maken in de praatronde,.... Daarom ook dat er met graadklassen gewerkt wordt. Iedereen leert rekening houden met anderen.
Op schoolkamp heeft elke "grote" een "kleintje" waar hij/zij moet voor zorgen...

Inderdaad, men leert op een andere manier. Ons oudste dochter krijgt op maandag een weekplan waarop genoteerd staat welk werk er tegen vrijdag moet klaar zijn. Ik kan dat alleen maar toejuichen. Iedereen werkt op zijn eigen tempo. En ze leert op deze manier heel wat zelfstandiger te werken. Maar dat is toch geen synoniem voor "alleen werken"...
Tot vorig schooljaar gingen onze kinderen naar een "gewone" school. Ik zie toch duidelijk een verschil wat betreft dat "groepsgebeuren".

En wat voor mij een groot pluspunt is is dat er geen punten worden gegeven. Je zal hier nooit toetsen meekrijgen waarop staat hoeveel punten het kind heeft gehaald.

Allicht bestaan er leerlingvolgsystemen. Hoe moet je anders als leerkracht/ouder weten welke vorderingen jouw kind maakt? Welke problemen er zich stellen , ....


mam

RE: steinerschool

Berichtdoor mam » 08 mei 2007, 22:00

Ja, ik vind het fijn dat je een school gevonden hebt die bij jullie past !!

Onze 2 oudste kinderen hebben ook een aantal jaar op een freinetschool gezeten (die mijn man en ik mee hebben opgericht NB) Maar na een tijd hebben we toch besloten dat het niet voor ons was.

Weet je, op een bepaald moment begonnen we te twijfelen aan heel de methodiek op zich. Van toen af waren we verloren, denk ik. We hebben nog heel veel gesprekken gehad (ik was voorzitter van de ouderraad) met lkr en ouders.

Eh, ik denk dat er geen enkel onderwijssysteem bestaat dat voor ALLE kinderen ok is.
Misschien is het een ziekte, misschien is het gewoon een realiteit, misschien zijn we als ouders te kritisch en te veeleisend voor de school, maar er zijn zoveel noden.

Ik blijf het moeilijk vinden, die schoolkeuze. Wat is nu eigenlijk belangrijk binnen het onderwijs ?

In mijn hart ben ik een freinetmama, we hebben daar nog altijd vrienden, fijne mensen om mee te praten, maar ja.....

mama van 2

RE: steinerschool

Berichtdoor mama van 2 » 10 mei 2007, 08:38

bij het forum 'jurisdisch' staat ook een item over steinerscholen.
ik heb het even ge-upt.
@mam : wat zijn jouw bedenkingen bij dit item?

wij zijn verleden week zaterdag naar de opendeur van de steinerschool in lier geweest. prachtige school, groene omgeving, lieve mensen maar er heerste constant chaos.
onze 2 kinderen zijn 'aangemeld' maar wij moeten nog voor een gesprek gaan eind mei.

Floor

RE: steinerschool

Berichtdoor Floor » 10 mei 2007, 10:05

Erg arrogant vind ik het van die alternatieve mensen die hun kinderen naar de Steinerschool sturen om te zeggen dat in het 'gewone' onderwijs geen gemotiveerde leerkrachten voor de klas staan.
Het zoontje van mijn vriend zit op de Steinerschool, keuze van de mama, tegen de zin van papa, die een zeer geliefde en gemotiveerde onderwijzer zedenleer is in het 'gewone' onderwijs. Als leerkracht zedenleer botst het voor mijn vriend natuurlijk met de Steinerpedagogie, die 'niet-confessioneel' is, maar in de praktijk enorm christelijk is! Voor elke heilige is er een feest, altijd maar feest op school, Sint-Jansfeest, Sint-Maartenfeest, Sint-Michaelfeest, Palmpasenfeest, Pinksterfeest... noem maar op! Deze feesten gaan meestal door op vrijdagen, en meestal wordt er van de ouders ook verwacht dat zij daar zijn om hun kind te steunen en op te vrolijken. Maar zoveel vrijdagen op een jaar en verwachten dat de ouders daar naartoe komen, vind ik wel erg verregaand. Want als je als ouders zelf in het onderwijs staat, kan je daar geen verlof voor nemen!
Dit jaar ben ik, als 'stiefmama', naar het Palmpasenfeest gegaan omdat er anders niemand was voor het zoontje van mijn vriend. Wat sommigen onder jullie ruimdenkend en leerrijk vinden, vond ik echt een hersenspoelend sekte-gedoe! Die kinderen moesten wel 20 liedjes uit het hoofd leren over 'Palmpasen' en zaten die daar als arme schaapjes dat voor ons op te dreunen. Een kind werd ruw bij de arm naar voren gesleurd door de juf doordat hij zijn tamboerijntje tegen zijn been sloeg in plaats van netjes op zijn andere hand! Wel, nu ik dat heb gezien, stuur ik onze kindjes zéker niet naar het Steineronderwijs, ook al werd ik als 'nieuwe vriendin van een gescheiden papa' wel vriendelijk onthaald. Doordat de juf 'al zoveel over mij gehoord' had.
Volgend jaar gaat hij er naar de eerste klas. De mama had de papa gezegd; we beginnen met de kleuterklas en dan kan hij nog altijd overstappen, maar nu heeft hij natuurlijk zijn vriendjes en dat kan je hem toch niet aandoen... Ik hou mijn hart al vast en mijn vriend ook. Het is zo'n intelligent manneke en zo leergierig, als hij maar genoeg gestimuleerd wordt... En als hem maar geen 'kunstzinnigheid' opgedrongen wordt!!
Ikzelf geef Engels en Nederlands aan Turken, Marokkanen, Italianen, Portugezen, ..., Vlamingen en Franstalige Belgen in het GO!Onderwijs in Brussel, en wat anderen ook mogen zeggen over de voordelen van de Steinerschool, de sfeer op onze school is echt veel multicultureler, opener en spontaner dan wat ik in de Steinerschool opgesnoven heb!

PS: Als taalleerkracht nog de volgende opmerking (ik kan het niet laten): neen, het Franse parler is niet gelijk aan 'spreken, zeggen of babbelen'! Dat blijft niet gelijk. Spreken is niet hetzelfde als zeggen of als babbelen! Net zomin horen niet hetzelfde is als luisteren of je oren spitsen. Taalgevoeligheid moet ook aangeleerd worden, zeker al in de lagere school!!

mam

RE: steinerschool

Berichtdoor mam » 10 mei 2007, 11:20

hé mama van 2,

Ik vind het pedagogisch project van steiner (en daarmee bedoel ik de methode de (voor mij) beste die ik al tegengekomen ben)
En eigenlijk (in tegenstelling tot wat ook iemand beweerde op het juridisch forum) zeker in het middelbaar.

Ik ken de school van lier niet. Chaos heb ik nog niet gemerkt op de steinerscholen die ik al gezien heb, integendeel veel struktuur en zoals ook iemand zei vastgelegde onderwerpen (zelfs kleuren) voor de kinderen.

Maar er heerst een enorme rigiditeit in denken en het hangt ervan af welke juf je dan treft voor je kind. Als je daar goed mee opschiet....is het ok.

Dat sektische kan ik plaatsen in die zin dat ze heel overtuigd zijn van hun gelijk (en ik denk (ik denk dus) dat ze dat ook hebben) Maar ze varen zo tegen de huidige stroom van sneller en lichter en vlugger in dat ze, naar mijn gevoel, vervallen in het kalimero-effect. Ze zijn constant in de verdediging. Dat is niet goed, dat mag niet,.... Om het met een metafoor te zeggen ze hebben te lang in de zon gekeken en dan word je blind, hé.
Ivm de communicatie is er ook een schitterende cirkelredenering die zegt : "als je steiner begrijpt, ga je met hem akkoord. Als je niet met hem akkoord gaat, begrijp je hem niet" En zo is het wel een beetje.

Ik heb het zelf ook soms heel moeilijk met het strikte en vasthoudende en soms zelfs hypocriete, het sussende, het paternalisme, het belerende, het alwetende (En als je zo een 10-tal mensen bij elkaar zet die elkaar beïnvloeden en versterken in hun kortzichtigheid dan heb je ver een secte zeker. Vooral omdat er altijd wel 1 is die het voortouw neemt en het groepje achter zich krijgt)

Maar wat ik schitterend vind, is :

De theorie waar die opgelegde dingen als kleurenkeuze vandaan komt.
Het loskoppelen van discussies met ouders van de benadering met de kinderen (al zal dat waarschijnlijk van mens tot mens afhankelijk zijn)
periode onderwijs.
het rustige tempo bij kleuters.
de diepgang in de vakken.
manieren om te memoriseren.
Het beklijvende van reken- en taal-onderwijs.
differentiatie (alweer afhankelijk van lkr tot lkr, vrees ik)
.....

Soit, ik vind geen alternatief voor de methode, anders.... Ik weet ook niet of er in een 'gewone' school veel overleg is met de ouders over hun kind. Als er geen communicatie is, kan je ook geen communicatieprobleem hebben, hé.

Succes met jullie beslissing ! Volg jullie eigen gevoel. Dit hier blijft maar wat anoniem gepraat,hé. Succes !

En Floor,

Er is aan mij niets alternatiefs. Ik vrees dat je mij (en andere steinermama's) voor de ex van je vriend ziet. Is het niet mogelijk om op een fijne manier te praten ? Ik vind helemaal niet dat er geen gemotiveerde lkr zijn in het gewoon onderwijs. Ik denk dat het één van de beroepen is, die je maar zo lang kan volhouden als je enthousiasme het toelaat. Kinderen geven veel energie, maar vragen ook veel. Dus pet af voor al die lkr die elke morgen om 8.30 op de speelplaats hun kindjes opvangen. Ik ga niets weerleggen van wat jij beweert over steiner omdat ik een blauw vermoeden heb dat je toch je eigen visie projecteert op wat je ziet en dan ben je volgens mij in hetzelfde bedje ziek als veel steinerlkr en ouders.

Trouwens die parler had ik opgezocht in het woordenboek en in sommige uitdrukkingen wordt parler vertaald als zeggen :
tu parles ! - wat je zegt !
à proprement parler - eigenlijk gezegd
avoir son franc parler - mogen zeggen wat je wil

Floor

RE: steinerschool

Berichtdoor Floor » 10 mei 2007, 17:47

"Ik vrees dat je mij (en andere steinermama's) voor de ex van je vriend ziet."

Neen hoor, want aan haar is helemaal niks alternatiefs. Waarom wordt er van stiefmama's toch altijd verondersteld dat ze "de ex" van hun man niet kunnen luchten? Ik vind gewoon, en niet onterecht denk ik zo, dat de keuze voor onderwijs van een kind in overleg tussen beide ouders tot stand moet komen, en als één van die beide ouders zich echt niet kan vinden in een methode, dat de ander daar wel eens rekening mee mag houden. Ook al zijn die ouders gescheiden.

Ik had het helemaal niet over haar, maar over wat jullie schrijven, of toch sommigen onder jullie. Ik weet niet of jij dezelfde 'mam' bent, maar mijn reactie was gericht op de 'mam' die schreef dat het gewone onderwijs 'koud' is en dat er 'een gebrek is aan gemotiveerde en bekwame leerkrachten'. Het is nogal cru om dat te beweren. Persoonlijk sta ik al 6 jaar gemotiveerd voor de klas en ik ken ook heel veel jonge en al iets oudere leerkrachten die hun job met zeer veel enthousiasme en inzet uitoefenen. In het reguliere onderwijs. Ik vond het nogal beledigend wat je schreef.

Hoe het met mijn stiefzoontje zal verlopen, weet ik ook niet. Ik heb ook niet gezegd dat de methode in de steinerschool slecht is, ik heb als niet-gelovige gewoon problemen met het overdreven christelijke gedoe. Maar ik zet er wel mijn vraagtekens bij, vooral dan naar het verder studeren voor kinderen met een goed intelligentieniveau.

Ik ken drie mensen van ongeveer mijn leeftijd die Steineronderwijs gevolgd hebben. Eén ervan is licentiaat geschiedenis geworden, maar vertelde altijd hoe hij het haatte om 6 jaar lang bij dezelfde juf te moeten zitten. Tijdens zijn studententijd is hij helemaal losgeslagen, feestbeest en gek doen. Bevrijdend om jezelf te mogen zijn, zei hij altijd. Gelukkig is hij voorzien van een erg goed stel hersenen. Een meisje dat bij mij op kot zat, kwam ook uit Steiner. Haar kamer was mooi versierd met allerlei kunstzinnige voorwerpen, maar toen ze na drie keer haar eerste jaar logopedie na keihard zwoegen nog niet haalde, is ze kassierster geworden in een doe-het-zelfzaak. Nog een ander meisje werd tijdens haar studies depressief en werd opgenomen voor anorexia.

Misschien toeval, misschien ook niet? Het doet me echter wel twijfelen of het "klassieke" onderwijs geen betere voorbereiding is. En dan bedoel ik niet dat een kind geen kind mag zijn! Ook in het gewone onderwijs wordt steeds meer gewerkt met projecten en alternatieve studiemethodes. Terecht, want de maatschappij evolueert. Sommige ideeën vanuit Steiner zijn schitterend, maar over het algemeen vind ik dat er erg weinig aansluiting is op onze maatschappij die (jammer genoeg!) nog altijd gericht is op prestatie. Wie niet presteert, valt uit de boot.

Of er moest een revolutie komen van alle Steinergezinden die een volledige omwenteling kan veroorzaken! Misschien krijgen jullie dan wel mijn steun...

Ten slotte ben ik meer een natuurmens dan een 'kunstmens', wat misschien inderdaad wel leidt tot bevooroordeling ivm dat 'sekte-gedoe'. Ik vond het gewoon niet spontaan, maar heel opgelegd, wat ik van Steiner eerlijk gezegd helemaal niet verwacht had...

De gustibus et coloribus non disputandum est, nietwaar?

mam

RE: steinerschool

Berichtdoor mam » 12 mei 2007, 18:04

Ben blij dat de toon in jouw berichtje 'iets' vriendelijker is dan in de vorige.

Maar ik zou het wel fijn vinden moest je de berichten lezen ipv interpreteren.

Ik heb nergens geschreven dat reguliere scholen koud zijn, maar dat ze koude invuloefeningen geven.
Hiermee wil ik zeggen dat je bij steiner zelden een fotocopie zal krijgen met reeksen sommen op die moeten ingevuld worden. En als je ze kan of als je ze niet kan, mag je gelijkaardige (lees dezelfde maar in een andere volgorde) nog een keer thuis maken voor huistaak. Dit bedoel ik met koud.
Zeker bij rekenen gaat het in een reguliere school heel snel naar het abstracte. Ik weet wel dat er al veel hulpmiddelen zijn zoals rekenstaafjes ed maar een troost voor jou (als natuurmens) met het zoontje van je vriend in een steinerschool. Hij zal leren rekenen met hulpmiddelen uit de natuur. Houten stokjes, noten, pitten, zaadjes, ..... Die hij zelf heeft mogen zoeken al tellend. Waar hij dicht bij de natuur het natuurlijk rekenen zal ontdekken. En het vreemd vinden dat sommige enen (1 boom) groter zijn dan andere enen (1 noot) En dat 10 bomen dan weer 1 bos geven. Ik hoop dat je aanvoelt dat een thema in een rekenmethode als 'pluspunt' met tekeningetjes van bomen en een bos een ander gevoel geven dan in dat bos zelf de bomen te tellen. (Bij ons gaan ze in de 1st en de 2de klas vrijwel wekelijks wandelen in bos.)

Verder heb ik nergens geschreven dat er in het reguliere onderwijs een gebrek is aan gemotiveerde en bekwame lkrn. Gewoon nergens ! Mijn god, ik krijg heel onze vriendenkring straks op mijn dak. 3/4 staat in het onderwijs (allemaal regulier). Ik schreef wel heel andere dingen, met veel bewondering !

Trouwens van beledigen gesproken.
Ik kan geen 3 maar 30, wat zeg ik, 300 mensen noemen die niet bijzonder 'gelukkig' zijn in hun huidige volwassen (beroeps)leven en die uit het 'gewone' onderwijs komen.
Wat heb je tegen kassiersters ?
En als dat dan toch zo'n vreselijk beroep is, hoeveel komen er uit het steineronderwijs ?
En van al die zuipschuiten en feestvarkens die ik 20 jaar geleden in Leuven tegenkwam, kwam er volgens mij geen enkele uit een steinerhumaniora.

Ik heb moeite met die dooddoeners.....Wie zijn wij om te oordelen of iets ok is voor iemand of niet.

En natuurlijk is het fijn als beide ouders akkoord gaan over het soort onderwijs, maar bij een scheiding moeten er zoveel dingen besproken worden en de sfeer is meestal niet van een gezellig glas met een blokje kaas. Ik kan mij voorstellen dat het een hele strijd is om voor een aantal dingen te gaan staan en dat de energie soms op is.
Dikwijls is het de moeder die over onderwijs beslist, vrees ik. Een moeder beslist veel, denk ik. Ik hoop dat de moeder als ze voelt dat haar kind zich niet thuis voelt op school verandert voor hem. En als hij verstandig is, kan hij altijd wel veranderen van school.
Of jouw vriend moest natuurlijk met onwaarschijnlijke argumenten afkomen waar zei wel naar wil luisteren.

Ik heb 2 vb.
1 vriendin gescheiden, zij wil gewoon ond, hij wil steiner. Kinderen zitten in.... het gewoon onderwijs.
1 vriendin gehuwd, hij wil niet dat kinderen gedoopt zijn en communietoestanden, zij wel, 3 keer raden..... ze hebben hun 3de communifeest net achter de rug. Bij elke doop, bij elke communie is er ruzie en zij wint altijd.

Maf, hé. Het is waarschijnlijk zeker niet overal en altijd zo, maar toch bijzonder, vind ik.

In elk geval jullie kunnen het anders doen, hé. Geniet ervan !!!

Een mooi weekend,
mam

Gast

RE: steinerschool

Berichtdoor Gast » 14 mei 2007, 16:57

zij met lange of gestipte ij alstublieft.


Terug naar “Andere onderwerpen”